Kütle ve Ağırlık ilişkisi 7.Sınıf Konu Anlatımı

Kütle ve Ağırlık ilişkisi 7.Sınıf, her sene karşımıza çıkabilecek bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Kütle ve Ağırlık ilişkisi Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Kütle ve Ağırlık ilişkisini bu yazımızda anlatıyoruz. Kütle ve Ağırlık ilişkisi ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yer Çekimi Kuvveti

Havaya fırlattığımız silgi bir süre yükseldikten sonra aşağı doğru düşer. Benzer şekilde ağaçların yaprakları da aşağı doğru düşer. Bu gözlemlerden cisimleri yere doğru çeken bir kuvvet olduğu anlaşılır. Cisimleri Dünya’nın merkezine doğru çeken bu kuvvete yer çekimi kuvveti adı verilir.

Kütlesi olan tüm cisimler birbirlerine doğru çekme kuvveti uygular. Bu kuvvete kütle çekimi denir ve büyüklüğü, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır. Dünya’nın silgiyi ya da yaprağı çektiği gibi, silgi ve yaprak da Dünya’yı kendine doğru çeker. Ancak silgi ve yaprağın Dünya’ya göre kütlesi çok küçük olduğundan bu cisimlerin görünür bir etkisi yoktur.

» Yer çekimi kuvveti, kütle çekim kuvvetinin Dünya için isimlendirilmiş hâlidir.

Ağırlık

Cisimlere etki eden kütle çekim kuvvetine ağırlık adı verilir. Ağırlık, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır. Demir bir bilye, aynı boyda bir balondan daha fazla kütleye sahip olduğu için demir bilyenin ağırlığı balondan daha fazla olacaktır. Ağırlık, dinamometre yardımıyla ölçülür ve birimi Newton’dur. Newton, N harfi ile gösterilir.

» Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça yer çekimi kuvveti azalır. Bu da cisimlerin ağırlığının azalmasına sebep olur.

Örnek: Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yer çekimi kuvvetinin etkisi ve de cisimlerin ağırlığı azalmış olur. Dünya’nın kutuplardan basık olması sebebiyle bir cismin ağırlığı kutuplara doğru gidildikçe artar.

» Bir cismin ağırlığı Dünya üzerindeki konumuna göre değiştiği gibi cismin bulunduğu gök cismine göre de değişir. Dünya’da 1 Newton ağırlığında olan bir cismin diğer gök cisimlerindeki ağırlığını aşağıdaki tablo üzerinde görebilirsiniz.

Ağırlık ile Kütle Arasındaki Fark

Ağırlık, kütle çekimine bağlı bir kuvvettir. Kütle ise bir cismin içerdiği madde miktarıdır. Kütle, cismin konumuna göre değişmez. Ağırlık ise değişir.

Örnek: Ayın kütle çekim kuvveti, Dünya’dakinin yaklaşık altıda biri kadardır. Bu nedenle Ay üzerinde ağırlığımız, Dünya’daki ağırlığımızın altıda biri olur.

Yorum yapın