Işığın Yansıması Konu Anlatımı 5.Sınıf

Işığın Yansıması Konu Anlatımı 5.Sınıf, fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Işığın Yansıması Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Işığın Yansıması Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Işığın Yansıması ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Işığın bir yüzeye çapması sonucunda yön değiştirerek aynı ortamda kalmasına yansıma denir. Görebildiğimiz ve ışık kaynağı olmayan bütün nesneler ışığı yansıtır.

Yansıma

Işığın bir yüzeyden yansıması incelenirken;
» Işık kaynağından yansıtıcı yüzeye gelen ışık ışınına gelen ışın,
» Yüzeyden yansıyan ışık ışınına ise yansıyan ışın denir.
» Işığın yüzeye temas ettiği noktadan, yüzeye dik çizilen çizgiye yüzeyin normali denir ve N harfiyle gösterilir.

Şekil 1 Gelen ve Yansıyan Işınlar

Yansıma Kanunları

Işık bir yüzeyden, belirli kurallara uygun olarak yansır. Işık, bir yüzeyden yansırken daima;
» gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.
» gelme açısı, yansıma açısına daima eşittir.
Bu kurallara, yansıma kanunları denir.

Şekil 2 Gelme ve Yansıma Açıları
» Yüzeyin şeklinden (düz, oval, yuvarlak) ve özelliğinden (pürüzlü, az pürüzlü) bağımsız olarak, ışığın yansıdığı her durumda bu kurallar geçerlidir.

Düzgün Yansıma

Fotoğraf çekilirken, cisimlerden birbirine paralel olarak, düzgün ve az pürüzlü su yüzeyine gelen ışınlar, sudan yansıyarak yine paralel bir şekilde yoluna devam eder. Işınların bir arada ve paralel yansıması, net bir görüntü oluşmasını sağlar. Bu tür yansımalara düzgün yansıma denir. Düzgün yansımanın gerçekleştiği yüzeylerde net görüntü oluşur.

Şekil 3 Düzgün Yansıma

Dağınık Yansıma

Yüzeyin şeklinin pürüzlü olması, ışık demetinde bulunan ışınların farklı yüzeylerden yansıyarak, farklı yönde ilerlemesine neden olur. Bu tür yansımalara dağınık yansıma denir.

Şekil 4 Dağınık Yansıma

Yön değişikliği, ışınların yüzeyden yansırken paralelliğinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle, dağınık yansımanın gerçekleştiği yüzeylerde net bir görüntü oluşmaz.
Örneğin, buruşturulmamış bir alüminyum folyonun önüne bir cisim yerleştirildiğinde, cisimden gelen ışınlar, folyonun yüzeyinde düzgün yansıma yaparak gözümüze gelir.

Bu nedenle, cismin yansıması folyo üzerinde gözlemlenebilir. Ancak, aynı cismi, buruşturulmuş bir alüminyum folyonun karşısına yerleştirdiğimizde, cisimden gelen ışınlar folyo yüzeyinde dağınık yansıma yaparak gözümüze gelir. Bu nedenle, cismin folyo üzerindeki yansıması bulanıktır.

Yorum yapın