İnsan ve Çevre İlişkisi Konu Anlatımı 5.Sınıf

İnsan ve Çevre İlişkisi Konu Anlatımı 5.Sınıf, fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. İnsan ve Çevre İlişkisi Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. İnsan ve Çevre İlişkisi Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. İnsan ve Çevre İlişkisi ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

İnsan ve Çevre İlişkisi

İnsan Kaynaklı Çevre Sorunları

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan kaynakları bulundukları çevreden sağlarlar. Son zamanlardaki hızlı nüfus artışı ile birlikte bu kaynaklar ihtiyaçları karşılayamaz hâle gelmiştir. Bu nedenle insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.

Bu faaliyetlerin başında bilinçsiz tüketim, plansız üretim, düzensiz kentleşme, doğal kaynakların aşırı kullanılması, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarım ilaçlarının ve kimyasal temizlik ürünlerinin bilinçsiz kullanılması gelmektedir.

Tüm bu insan faaliyetleri doğal dengeyi bozmuş ve hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, küresel ısınma, canlı çeşitlerinin yok olması gibi çevresel sorunları beraberinde getirmiştir.

Çevre Sorunlarının Canlılar Üzerindeki Etkileri

Doğal çevrenin bozulmasından ve oluşan çevre sorunlarından başta insanlar olmak üzere tüm canlılar olumsuz etkilenmektedir. Kirlenen havayı soluyan, kirlenen suyu kullanan, kirli topraklarda yetişen bitkileri tüketen insanlar ve hayvanlarda ciddi sağlık sorunları görülmektedir. Ayrıca insan faaliyetleri nedeniyle birçok canlının yaşam alanları zarar görmekte bu da bazı canlı türlerini tehdit etmektedir.

İnsan Kaynaklı Çevre Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri

İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarının canlılar üzerindeki etkilerinin azaltılması, gelecek nesillere sorunsuz bir çevre bırakılması için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
» Su, enerji ve ham madde kaynaklarının kullanımı azaltılmalı
» Temizlik amaçlı kullanılan kimyasal ürünlerin miktarı azaltılmalı
» Yeşil alanlar korunmalı ve ağaçlandırma etkinlikleri düzenlenmeli
» İnsanlar çevre sorunları hakkında bilinçlendirilmeli
» Sanayi tesisleri su kaynaklarından uzağa inşa L edilmeli ve tesislerin sıvı atıkları arıtılarak geri dönüştürülmeli
» Geri dönüştürülebilir ürünler tercih edilmeli
» Kâğıt, metal, plastik ve cam gibi atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüştürülmeli
» Bilinçsiz tarım faaliyetlerinden kaçınılmalı
» Verimli topraklar üzerine yerleşim kurulmamalı
» Taşıtların egzozlarına ve fabrika bacalarına filtre takılmalı
» Çeşitli amaçlarla kullanılan fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmeli
» Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmeli
» Havaalanları yerleşim yerlerinden uzağa kurulmalı
» Gereksiz ve yanlış aydınlatmalardan kaçınılmalı

Yorum yapın