Halka Hizmet edenler Konu Anlatımı 5.Sınıf

Halka Hizmet edenler Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Halka Hizmet edenler Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Halka Hizmet edenler Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Halka Hizmet edenler ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Resmi Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları

Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet (resmi) ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışmaktadır. Temel ihtiyaçları karşılamak öncelikle devletin görevidir.

Devletin, toplumun temel ihtiyaçlarını (eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, beslenme) karşılamak için kurduğu oluşumlara resmi kurum denir.

İnsanların bir hizmeti karşılamak için bir araya gelerek kurdukları dernek, vakıf ve sendika gibi oluşumlara sivil toplum kuruluşu (STK) denir.

Halka Hizmet edenler Konu Anlatımı 5.Sınıf

Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri

 • Gönüllülük esasına göre çalışır.
 • Çalışanlar hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.
 • İhtiyaçlarını çalışmalara destek veren üyelerin bağışlarıyla karşılar.
 • Sendika, dernek ya da vakıf adı altında faaliyet gösterir.

Resmi Kurumların Özellikleri

 • Rolleri kurumlar tarafından belirlenir.
 • Sadece çalıştığı kurumun amaçlarına göre hareket eder.
 • İş karşılığında ücret alır, kazanç elde eder.
 • Çalışma zorunluluğu ve saatleri vardır.
 • Çalışanlar arasında ast-üst ilişkisi vardır.

Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların farklı yönleri

 • Sivil toplum kuruluşlarına katılım gönüllü, resmi kurumlara ise zorunludur.
 • STK’lerde çalışanlar ücret almazken, resmi kurumlarda çalışanlar ücret alırlar.
 • Sivil toplum kuruluşlarının mesai saatleri değişken olabilirken resmi kurumlarınki sabittir.
 • Resmi kurumların çalışanları arasında ast-üst ilişkisi varken STK’lerde ast-üst ilişkisi yoktur.

Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların benzer yönleri

 • Kâr amacı gütmezler.
 • Toplumsal sorunlarla ilgilenirler.
 • Amaçları topluma hizmet etmektir.
 • Her ikisi de yasal kuruluşlardır.

Resmi Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Alanları ve Örnekleri

Eğitim ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler
 • Resmi kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullar, liseler, üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşu: Türk Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti
Sağlık ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler
 • Resmi kurum Sağlık Bakanlığı, Aile sağlığı merkezleri, hastaneler
 • Sivil Toplum Kuruluşu: LÖSEV, Yeşilay
Ulaşım ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler

Resmi kurum: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü

Adalet ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler
 • Resmi kurum: Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, adliyeler, cezaevleri
 • Sivil Toplum Kuruluşu: Tüketici Hakem Heyetleri
Güvenlik ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler
 • Resmi kurum: İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri
 • Sivil Toplum Kuruluşu: AKUT
Haberleşme ve iletişim ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler

Resmi kurum: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TRT, RTÜK

Barınma ihtiyacımızın karşılanması için hizmet verenler
 • Resmi kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ
 • Sivil Toplum Kuruluşu: Kızılay

Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri

SİVİL TOPLUM KURULUŞU FAALİYETLERİ
MİLLİ EĞİTİM VAKFI

(MEV)

❖     Milli Eğitim’e bağlı okulların eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılar.

❖     Eğitim merkezi, tesis, okul yapımı, onarımı yapar.

❖     Eğitime destek için yardım ve bağış kampanyaları düzenler.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) ❖    Eğitime katkıda bulunur.

❖    İyi, eğitilmiş insan yetiştirir.

❖    Teknolojiyi eğitimde kullanır.

❖    Eğitim parkı, gezici öğrenim birimi oluşturarak 7-16 yaş grubu çocukların eğitimini sağlar.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI (LÖSEV) ❖     Lösemili ve kan hastası çocukların eğitimi ve diğer ihtiyaçlarını sağlar.

❖     Kan hastalıkları tedavisi için eğitim ve araştırma kurumları kurar.

❖     Lösemi hastalığını tanıtır, ailelerin problemlerini topluma aktarır.

❖     Lösemili çocuklar hastanesi LÖSANTE’yi kurmuştur.

❖     İlköğretim okulu lösemiyi yenen çocuklara hizmet vermektedir.

TÜRK KALP VAKFI ❖ Kalp sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesini sağlar.

❖ Y ardım ve bağışlar muhtaç kimselerin sağlığına harcar.

TEMA VAKFI (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) ❖     Doğal varlıkları ve çevre sağlığını korur.

❖     Erozyonla mücadele eder.

❖     Ağaç ve orman sevgisini kazandırır.

❖     Çayır ve meraların korunmasını sağlar.

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL) ❖     Doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korur.

❖     Doğal ve kültürel çevreyi korumak için proje geliştirir.

ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (AKUT) ❖     1999 depreminde insanları göçük altından kurtardı.

❖     Yardımları felaketzedelere ulaştırır.

❖     2006’da Yunanistan (Atina) ve daha sonra Tayvan, Pakistan depremleri ile Endonezya’da Tsunami felaketlerinde gönüllü olarak çalıştı.

❖     2011’de Van’da meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yorum yapın