Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri Konu Anlatımı 7.Sınıf

Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri Konu Anlatımı 7.Sınıf, her sene karşımıza çıkabilecek bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimleri Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimleri Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimleri ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Güneş sistemi ötesi: gök cisimleri konu anlatımında yıldızlar, uzayda uzaklık ölçümü, yıldızların hayat döngüsü, galaksiler, takımyıldızlar ve evren konusunu işleyeceğiz.

Yıldızlar

Yıldızlar arasındaki boşlukta bulunan toz ve gazın birlikte oluşturduğu devasa buluta bulutsu (nebula) adı verilir. Bulutsular, patlayan yıldızlardan saçılan maddeyi içinde barındırır ve koşullar sağlandığında bu maddelerden yeni yıldızlar oluşur.

Kütle çekimi sayesinde bir arada duran, çoğunluğunu hidrojen ve helyum atomlarının oluşturduğu yoğun gaz kürelerine yıldız denir. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Yaydıkları bu enerji, dört hidrojen atomunun bir helyum atomuna dönüşmesi sırasında açığa çıkmaktadır. Bu olaya nükleer kaynaşma adı verilir.

Yıldızlar sıcaklıklarına göre sınıflandırılırlar. Çok sıcak olan yıldızlar mavi renkte olurken, soğuk yıldızlar ise kırmızı renktedir. Belirli sıcaklık değerlerine göre yıldızların rengi değişmektedir.

Uzayda Uzaklık Ölçümü

Uzayda uzaklıklar ışık yılı birimi ile ölçülür. Bir ışık yılı, ışığın bir yılda uzayda aldığı yola eşittir ve yaklaşık 10 trilyon kilometredir.

Yıldızların Hayat Döngüsü

Yıldızlar kütlelerine göre iki farklı süreçten geçer. Kütlesi, Güneş’in kütlesinden 10 kat ve daha fazla olan büyük kütleli yıldızlar zaman geçtikçe, önce süper deve, daha sonra süpernovaya ve en sonunda kara deliğe dönüşerek ömürlerini bitirirler.

Kütlesi, Güneş’in kütlesinin 10 katından daha az olan küçük kütleli yıldızlar ise zamanla önce kızıl deve, daha sonra nebulaya dönüşerek patlarlar. Patlamadan arda kalan sıcak çekirdekleri ise önce beyaz cüceye, daha sonrada soğuyarak siyah cüceye dönüşür.

Takımyıldızlar

Yıldızların gökyüzündeki dizilişlerinin belirli şekillere (hayvan, eşya, mitolojik varlıklar vb) benzetilerek isimlendirildiği yıldız gruplarına takımyıldız adı verilir. Büyükayı, Avcı ve Herkül takımyıldızlara örnektir.

Galaksiler

Yıldızlar uzayda tek başlarına bulunmazlar. Her biri çok sayıda yıldızın oluşturduğu bir grubun üyesidir. Büyük yıldız topluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu yapıya galaksi denir. Yıldızları oluşturan bulutsular, gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızlar ve asteroidler aynı zamanda galaksilerin öğesidir.

Galaksi Çeşitleri

Galaksiler yapılarına göre sarmal, eliptik ve düzensiz olmak üzere üç farklı grupta incelenir.

Sarmal Galaksiler

Merkezinden dışarıya doğru çıkan sarmal kollardan oluşan galaksilere, sarmal galaksi denir. Güneş sistemimizin de içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi ve Andromeda Galaksisi sarmal galaksilerdir.

Eliptik Galaksiler

Parlak bir merkezden dışarıya doğru eliptik bir biçimde genişleyen galaksilere, eliptik galaksi denir. Eliptik galaksiler çok parlak merkezlere ve eliptik bir görünüme sahiplerdir. İçerisinde çok az miktarda toz ve gaz bulunur. Bu nedenle eliptik galaksilerde yeni yıldız oluşumu çok az gerçekleşmektedir. Eliptik galaksiler evrende gözlemlenen galaksilerin üçte birini oluşturur. Küçükayı ve Ocak Galaksileri eliptik galaksilere birer örnektir.

Düzensiz Galaksiler

Düzensiz bir yapıya sahip galaksilere düzensiz galaksiler denir. Diğer iki grubun yapısal özelliklerini barındırmazlar. Düzensiz galaksilerin belirli bir şekli yoktur. Küçük ve Büyük Macellan Galaksileri düzensiz galaksilere birer örnektir.

Evren

Uzayı ve uzaydaki tüm madde ve enerjiyi barındıran bütüne evren denir. Evrenin oluşumu George Lemaître’nin temellerini attığı Büyük Patlama Teorisi ile açıklanmaktadır. Bu teoriye göre evren, 13,7 milyar yıl önce büyük patlama ile oluşmuştur.

Büyük patlama esnasında tek bir nokta kadar küçük olan evren, patlamadan sonra genişlemeye ve soğumaya başlamıştır. Evren halen genişlemeye devam etmektedir.

Yorum yapın