Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımı 8.Sınıf

Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımı 8.Sınıf fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Elektrik Yüklü Cisimler ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Elektroskop nedir?

Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklü ise yükün cinsini belirlemeye yarayan aletlere elektroskop denir.

  • Elektroskobun iletken topuzu, aynı topuzun devamı olan iletken bir gövde ve ucunda da metal yaprakları vardır.
  • İletken gövde ve metal yaprakların olduğu kısım cam bir fanusla çevrelenmiştir. Cam fanus, elektroskobun metal yapraklarını havadaki iyonlardan ve rüzgârlardan koruyarak doğru sonuç elde etmemize yardımcı olur.

Elektroskobun Çalışması

Elektroskobun çalışması; aynı yüklerin birbirini itmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesi ve elektronların cisim ile elektroskop üzerinde hareket etmesi prensiplerine dayanır.

Nötr bir elektroskopta yapraklar, birbirini etkilemeyeceği için, kapalıdır. Yüklü bir elektroskopta ise yapraklar, aynı yükle yükleneceği için, birbirini iter ve açılır.

Şimdi, cismin elektroskopu etki ile elektriklendirmesi durumunu inceleyelim.

  • Nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırılırsa cismin yükünün cinsine göre elektroskoptaki elektronlar topuzdan yapraklara ya da yapraklardan topuza doğru hareket eder.
  • Topuz ile yapraklar geçici olarak birbirine zıt yükle yüklenir ve yapraklar açılır.
  • Cisim uzaklaştırılınca elektroskoptaki yük dağılımı başlangıçtaki hâline döner ve elektroskobun yaprakları kapanır.

Bir başka örnekte ise cismin elektroskobu dokunma ile elektriklemesi olayını inceleyelim.

Yüklü bir cisim nötr bir elektroskoba dokundurulursa cismin yükünün cinsine göre elektroskoptan cisme ya da cisimden elektroskoba elektron akışı olur.

Bunun sonucunda elektroskop kalıcı olarak cismin yükü ile aynı cins yüke sahip olur ve elektroskobun yaprakları açılır.

Topraklama

Elektrik yükü taşıyan bir cismin toprağa bağlanarak yüksüz hâle getirilmesi işlemine topraklama adı verilir.

Topraklama Örneği
  • Negatif yüklü bir cismi bir telle toprağa bağladığımız zaman, üzerindeki fazla elektronlar toprağa aktarılır ve cisim yüksüz hâle gelir; yani nötr olur.
  • Pozitif yüklü bir cismi iletken bir telle toprağa bağladığımız zaman, cisim nötr olana kadar topraktan elektron alır.
  • Etki ile elektriklenmede, yüksüz cisme kazandırılan yükü kalıcı kılmak için de topraklama yöntemi kullanılır.

Eksi Yüklü Cismin Topraklanması

Artı Yüklü Cismin Topraklanması

Yorum yapın